Authority detail

Authority header: Horák, Petr
Proven in: Seznam osob Univerzity Karlovy v Praze 1998
Biographic note: Narozen 20.1.1965 v Jindřichově Hradci. Prof., RNDr., Ph.D., vysokoškolský pedagog na katedře parazitologie a hydrobiologie Přírodovědecké fakulty UK, zabývá se na vývojem motolic v měkkýších a obratlovcích.
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies