Nápověda k používání elektronického katalogu Clavius
Městské knihovny Znojmo

Možnosti elektronického katalogu Clavius

 vyhledávání informací - vyhledání v databázi knih, časopisů, CD, databázi článků, audiovizuálních a dalších dokumentů, které knihovna vlastní

 rezervace půjčených dokumentů

 stav čtenářského konta

jazykové zkratky

popis signatur knih


Vyhledávání informací

Vyhledávací formulář - jednoduché vyhledávání

Můžete vyplnit jedno nebo více polí.  Mezi jednotlivými poli platí logický operátor AND. Pokud vyplníte více polí, budou výsledky splňovat všechna kritéria zároveň. Chcete-li použít více kritérií pro jedno pole, použijte kombinovaný dotaz.

TIP : Při zadávání dotazů používejte diakritiku (česká písmena ř, ž, č...). Není nutné dodržovat psaní velkých písmen.

Kliknutím na šipku otevřete nabídku a vyberte druh dokumentů, nebo oddělení (pobočka), kde chcete vyhledávat.

Vyhledávat ve všech dokumentech - katalog bude vyhledávat ve všech druzích dokumentů (články, periodika, knihy, CD, MC)

Vyhledávat pouze audiovizuální média - CD (SK - skladby), LP desky

Vyhledávat v hudebním oddělení - CD, LP desky, MC - zvukové knihy pro nevidomé

Vyhledávání podle autora
Do pole AUTOR napište příjmení a jméno autora knihy (příp. pouze příjmení). Můžete použít slovník autorů po kliknutí na slovo AUTOR. V seznamu vyberte písmeno a jméno autora. Číslo v závorce označuje počet knih daného autora v naší knihovně. Po kliknutí se objeví okno s výsledky.

Vyhledávání podle názvu
Do pole NÁZEV napište celý nebo část názvu knihy. Katalog vyhledá záznamy, ve kterých jsou v názvu použita všechna Vámi zadaná slova. Katalog je nastaven tak, aby vyhledával jednotlivá slova z vašeho dotazu kdekoliv v názvu. V případě některých slov, které se často v záznamech opakují (předložky, spojky), pro vysoký počet nalezených záznamů slovo ignoruje a záznam vyhledává pomocí ostatních slov v dotazu. Pokud zadáte jedno slovo nebo jeho pravostranné zkrácení (babičk), vyhledá katalog dokumenty, ve kterém se slovo vyskytuje kdekoliv v názvu a s jakoukoliv příponou (babičkou, babička, babičky apod.)

Vyhledávání podle tématu - Předmětových Hesel (PH) a klíčových slov
Do pole téma napište slovo vystihující obsah dokumentu, který hledáte. Můžete použít slovník po kliknutí na slovo Téma(PH+kl.slova)

Vyhledávání v libovolném poli
katalog vyhledá záznamy, které se vyskytují v některém z výše uvedených polí.

Kombinovaný dotaz
Můžete vyplnit jedno nebo více polí.  Mezi jednotlivými poli volíte logické operátory ZÁROVEŇ nebo NEBO. Pokud mezi dvěma podmínkami zvolíte podmínku ZÁROVEŇ, budou výsledky splňovat obě podmínky. Pokud mezi dvěma podmínkami zvolíte NEBO, budou výsledky splňovat alespoň jednu z podmínek. Zadávání podmínek může být kombinované.

Podle výběru pole, v kterých dokumentech budete vyhledávat, se mění i vlastní nabídky pro jednotlivé dokumenty.  Př. rozdíl je patrný při volně VYHLEDÁVAT POUZE TITULY PERIODIK a volbou  VYHLEDÁVAT POUZE KNIHY.

Postup při vyplňování formuláře

TIP : Volba ZOBRAZ VŠE zobrazí výsledky vyhledávání ve formě úplných katalogizačních lístků.

Výsledky vyhledání

Výsledky vyhledání lze řadit podle položek uvedených v nabídce ŘAZENÍ umístěné pod seznamem vyhledaných záznamů, případně kliknutím na zelenou šipku v názvu sloupce údaje, podle kterého chcete záznamy seřadit.

TIP : Pod oknem s výsledky můžete volit možnost ZOBRAZIT JEN DOKUMENTY, KTERÉ JSOU NYNÍ K DISPOZICI. Touto volbou omezíte výsledky na dokumenty, které jsou v daném okamžiku v knihovně k půjčení.

Ve sloupci DOK jsou dokumentům přiřazeny zkratky, který upřesňují druh dokumentu.

Dok   Název dokumentu 
AN  Články
AV  AV média
BR  Brožury
EZ  Elektronické zdroje
KN  Knihy
KO  Komplety periodik
PE  Periodika
SK  Skladby AV médií
ZK  Zvukové knihy

Ve sloupci SIGN je uvedena signatura knihy. Signatura se skládá ze značky oddělení, na kterém se nachází.

Pro podrobnější informace o dokumentu a jeho umístění klikněte na Název.

Zobrazí se katalogizační lístek, na kterém jsou uvedeny podrobné informace o dokumentu. Položky autor a klíčová slova jsou vyznačeny jako hypertextové odkazy a slouží k dalšímu vyhledávání jako dotaz na dokumenty, které autora nebo klíčové slovo ve svém záznamu obsahují. (Dokumenty v databázi od téhož autora a dokumenty, které jsou tématicky popsané stejným klíčovým slovem)

 

Kliknutím na ZOBRAZ DALŠÍ INFORMACE O AUTOROVI získáte další informace - př. rok narození, úmrtí, místo narození apod.

Kliknutím na  volbu ZOBRAZ PODŘÍZENÉ ZÁZNAMY u hudebních dokumentů - CD se zobrazí skladby.

Kde se dokument nachází, v kolika exemplářích a zda je momentálně k dispozici, zjistíte z tabulky LOKACE EXEMPLÁŘŮ.

 

PREZENČNĚ - dokument je k dispozici pouze v prostorách knihovny
ABSENČNĚ - dokument se půjčuje domů
SKLAD - žádejte knihovníka o přinesení dokumentu

Dokument, který se půjčuje absenčně a není momentálně k dispozici, můžete rezervovat.

REZERVACE DOKUMENTŮ

Titul lze rezervovat pouze v případě, že alespoň jeden exemplář je vypůjčen. Pokud je na titul podáno více rezervací, zobrazí se jejich počet nad tlačítkem REZERVUJ.

Pro provedení rezervace vyplňte:

TIP : Rezervace bude platná do data, které nastavíte v poli AKTUÁLNÍ DO.

Pro provedení rezervace je nutné VYPLNIT ODDĚLENÍ, v kterém si chcete dokument rezervovat. Zobrazují se pouze ta oddělení, ve kterých je dokument půjčen a není žádný exemplář  k dispozici pro půjčení. Při vyzvednutí rezervace platíte 5,- Kč za zaslání písemného upozornění. Pokud máte v knihovně nahlášený e-mail, bude upozornění zasláno zdarma.

INFORMACE O VAŠICH VÝPŮJČKÁCH

Pokud chcete nahlédnout do seznamu vašich výpůjček, stiskněte tlačítko VAŠE ČTENÁŘSKÉ KONTO, které se nachází na spodní straně formuláře pro vkládání dotazu pro jednoduché vyhledávání. Odkaz na čtenářské konto také najdete v  levém menu v sekci ON-LINE na našich stránkách www.knihovnazn.cz

Pro získání informací o vašich výpůjčkách vyplňte:

JAZYKOVÉ ZKRATKY

Jazykové zkratky slouží pro vyhledávání cizojazyčných dokumentů . Pro vyhledání použijte KOMBINOVANÝ DOTAZ a pole JAZYK DOKUMENTU.

Vícejazyčné dokumenty MUL

 

Angličtina ENG
Čeština CZE
Dánština DAN
Francouzština FRE
Holandština DUT, DUM
Italština ITA
Němčina GER
Norština NOR
Portugalština POR
Ruština RUS
Slovenština SLO
Španělština SPA

POPIS SIGNATUR KNIH

bez signatury krásná literatura, knihy jsou řazeny podle autorů, oddělení pro dospělé čtenáře , přízemí
číselná signatura naučná literatura, číslo označuje skupinu, ve které je kniha zařazena na regále
SKL sklad - oddělení pro dospělé čtenáře, vyžádejte u knihovníka
VF výměnný fond - pouze pro knihovny regionu
PK, SKLPK příruční knihovna - sklad - studovna , zde se knihy půjčují pouze prezenčně
OKD, OKDM dětské oddělení
OKA, OKAM pobočka Loucká
OKG, OKGM pobočka Gagarinova
REG fond regionální literatury - studovna
RK rakouská knihovna